Intakeformulier Gym Dordrecht

Intakeformulier Gym Dordrecht

Het intake formulier geeft uw Personal trainer een beeld van uw fysieke capaciteiten, en zo nodig medische achtergrond. Hierbij worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld om aanvullend inzicht te krijgen in uw algemene dagelijkse bezigheden en lifestyle. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en zal niet aan derden worden verstrekt , en/of met derden worden besproken zonder toestemming van de betreffende cliënt.

Intake

Persoonsgegevens
Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Adres(Vereist)
Medische gegevens
Verklaring en ondertekening